Wybrano nowy gminny zarząd OSP

Ponownie prezesem gminnym został szef SLD w gminie Mogilno Ryszard Strzelecki z Gębic, a komendantem gminnym Jan Pawlak z Wylatowa.


15 lipca w remizie OSP Wylatowo odbył się zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Mogilnie, po upływie pięcioletniej kadencji dotychczasowych władz.


Przewodniczącym zjazdu został druh Tadeusz Szymański. Prezes Ryszard Strzelecki przedstawił sprawozdanie z działalności ustępującego zarządu OSP, które zostało jednogłośnie przyjęte przez delegatów i udzielono zarządowi absolutorium. Druhowie w dyskusji szczególną uwagę zwrócili na to, aby zwiększy? nabór młodych członków do OSP-MDP, dalej rozszerza? pracę kulturalno-oświatową przy remizach oraz zwiększy? nakłady finansowe z budżetu gminy na działalnoś? OSP. Druhowie z OSP Padniewo zwrócili uwagę, aby powoła? przy zarządzie oddziału miejsko-gminnego koordynatora ds. Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.


W skład prezydium zarządu oddziału OSP na kolejnych 5 lat weszli: prezes Ryszard Strzelecki z OSP Gębice, wiceprezes Erwin Schulz z OSP Kwieciszewo, wiceprezes Tomasz Ciążyński z OSP Niestronno, komendant gminny Jan Pawlak z OSP Wylatowo, sekretarz Mirosław Leszczyński z OSP Goryszewo i skarbnik Arkadiusz Kapłoniak z OSP Gębice oraz członkowie prezydium: Mariusz Kucharski z OSP Padniewo i Marek Dzięcielak z OSP Wylatowo. Członkami zarządu zostali: Tomasz Barczak z OSP Gębice, Marek Choduń z OSP Padniewo, Zbigniew Ciążyński z OSP Niestronno, Zdzisław Dobrzeniecki z OSP Zbytowo, Jan Heliasz z OSP Kwieciszewo, Jarosław Kwiatkowski z OSP Wszedzień, Kazimierz Lewicki z OSP Goryszewo, Przemysław Majcherkiewicz z OSP Goryszewo, Henryk Moskal z OSP Gębice, Andrzej Nurski z OSP Procyń i Tadeusz Szymański z OSP Kwieciszewo. Komisję rewizyjną tworzą: Grzegorz Kwieciński z Kwieciszewa, Tomasz Sokołowski z Gębic i Łukasz Sosiński z Wylatowa.

Delegatami na zjazd Oddziału Powiatowego OSP zostali: Ryszard Strzelecki, Mariusz Kucharski, Erwin Schulz, Piotr Zieliński z Padniewa, Jan Pawlak, Tomasz Ciążyński, Grzegorz Kwieciński, Marek Dzięcielak, Przemysław Majcherkiewicz i Tomasz Sokołowski.


Po obradach wszyscy uczestnicy zjazdu posilili się grochówką przygotowaną przez gospodarzy OSP Wylatowo.


Joanna Bejma

Tygodnik „Pałuki i Ziemia Mogileńska” (27-07-2006)

Podziel się wiadomością: