Zakaz podlewania ogródków i trawników w godz. 18:00-22:00

Wychodząc na przeciw mieszkańcom miasta oraz w odpowiedzi na interwencje osób, które zgłaszały brak ciśnienia wody w kranie, 19 lipca 2006 r. burmistrz Jacek Kraśny wydał zarządzenie, na mocy którego wprowadzono zakaz używania wody pitnej do podlewania ogrodów i trawników. Zakaz obowiązuje na terenie miasta i gminy Mogilno od dziś w godz. 18.00 -22.00 do odwołania. Nieprzestrzeganie postanowień zarządzenia spowoduje zastosowanie kar w trybie i na zasadach przewidzianych w prawie o wykroczeniach. Jednocześnie do przeprowadzania kontroli burmistrz upoważnił Zakład Gospodarki Komunalnej i Straż Miejską w Mogilnie.

(21-07-2006)

Podziel się wiadomością: