Będą kontrole

Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, ze względu na częste wypadki nie wykazywania przez klientów ilości zużywanej wody i odprowadzanych ścieków, planuje kontrole.

Ukrywanie rzeczywistego poboru wody i produkcji ścieków przynosi naszej spółce straty rocznie rzędu kilkuset tysięcy złotych, co ma w konsekwencji duży wpływ na koszt wyprodukowania wody – informuje Artur Lorczak, prezes MPGK. – Aby tego uniknąć, od 1 maja pracownicy MPGK, zgodnie z art. 7 i 8 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, będą kontrolować, m.in. wodomierze, ilość i jakość wprowadzanych do sieci ścieków, legalność wykonania przyłączy. W przypadku nieprawidłowości, będą nakładane kary.

 

Osoby nielegalnie pobierające wodę z urządzeń wodociagowych podlegać będą karze w wysokości 5000 zł, a nielegalnie odprowadzające ścieki do urządzeń kanalizacyjnych karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.

Źródło: www.mogilno.pl

Podziel się wiadomością: