Wylatowski konkurs fotograficzny

Mamy przyjemność zaprosić czytelników strony do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „Wylatowo – wioska nie z tej ziemi”.


 

Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny.

 

Zgłoszenia do konkursu (pkt. 3a Regulaminu)

 

 Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie wszystkie poniższe warunki:

 


  • wykonać osobiście i samodzielnie zdjęcie o tematyce objętej Konkursem (zdjęcie powinno być wykonane w Wylatowie i kojarzyć się z Wylatowem);
  • w okresie określonym w punkcie „Terminarz” niniejszego Regulaminu zgłosić swój udział w Konkursie poprzez dokonanie prawidłowego zgłoszenia;
  • prawidłowe zgłoszenie polega na przesłaniu na adres e-mail piekut@wylatowo.pl lub drelak@wylatowo.pl  zdjęcia w formacie JPG, a  wielkość przesyłanego pliku nie może przekroczyć 5MB. Plik powinien umożliwiać odczytanie danych EXIF. Ponadto w treści e-mail wymaga się podanie następujących informacji: tytuł pracy, imię, nazwisko, adres zamieszkania autora (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), telefon kontaktowy, adres e-mail autora. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne ze zgodą Uczestnika Konkursu na przetwarzanie jego danych osobowych w postaci zawartych tam klauzul oraz potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Konkursu i jego akceptację. W przypadku przesyłania zdjęć e-mailem Uczestnik potwierdza zapoznanie się z klauzulą informacyjną oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu zgłoszeniowym.
  • Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu miesięcznie maksymalnie 3 zdjęcia. Każde z nich musi być zgłoszone poprzez oddzielny e-mail.

 

Terminarz (pkt. 5 Regulaminu)

 

Konkurs rozpoczyna się (rozpoczyna się czas wykonywania zdjęć) z pierwszym dniem miesiąca następującego po jego ogłoszeniu na stronie konkursowej. W konkursie zdjęcia oceniane są co 3 miesiące. Zdjęcia wykonane w danym kwartale należy zgłaszać w ciągu miesiąca od zakończenia okresu wykonywania zdjęcia (wg tabeli). Ogłoszenie wyników następuje najpóźniej 14 dni od zakończenia przyjmowania zgłoszeń, tj.:

 
Termin wykonania zdjęcia

Termin nadsyłania zgłoszeń

  Termin ogłoszenia wyników

1.09 – 30.11 (jesień)

 1.12 – 31.12

14.01

1.12 – 28(29).02 (zima)

 1.03 – 31.03

14.04

1.03 – 31.05 (wiosna)

 1.06 – 30.06

14.07

1.06 – 31.08 (lato)

 1.09 – 30.09

14.10

 

Konkurs nie jest ograniczony czasowo. W przypadku zamknięcia konkursu Organizator zamieszcza stosowne ogłoszenie na Stronie konkursowej najpóźniej 3 miesiące przed zakończeniem przyjmowania zgłoszeń.

 

Nagrody (pkt. 6 Regulaminu)

 

Nagrody przyznawane są za dany etap (kwartał) trwania konkursu. Najlepsze prace prezentowane są w galerii strony konkursowej. Pierwsze trzy miejsca nagradzane są drobnymi gadżetami wylatowskimi, natomiast nagrodę rzeczową otrzymuje autor najlepszego zdjęcia w danym etapie (kwartale). Dodatkowo nagroda rzeczowa większej wartości będzie wybierana spośród wszystkich zdjęć nadesłanych w ciągu roku. Ogłoszenie laureatów rocznych będzie miało miejsce w każdy pierwszy weekend lipca.
W sytuacji gdy zaistnieje alternatywa w przyznawanych nagrodach, wytypowany do nagrody Uczestnik wraz z powiadomieniem otrzyma prośbę o wybór nagrody z zaproponowanej listy. Laureat swój wybór zgłasza wraz z informacją potwierdzającą swoje dane (pkt. 4e Regulaminu).
W przypadku zgłoszenia się sponsorów ilość nagród może ulec zwiększeniu.

 Każdy uczestnik zgłaszający zdjęcia wyraża zgodę na postanowienia poniższego regulaminu.

 

[834]regulamin_konkursu_wylatowskiego_foto.pdf (0,05 MB)

 

Od początku września należy wykonywać zdjęcia, które później zostaną zgłoszone w konkursie. Zgłoszenia zdjęć wykonanych w etapie jesiennym (1.09 – 30.11) należy nadsyłać w grudniu. Lista pierwszych laureatów konkursu (laureatów etapu wrześniowego) zostanie opublikowana do 14 stycznia.

 

Zapraszamy do udziału w konkursie!!!

Podziel się wiadomością: