Dzień: 2008-12-08

Rolnicy nadal nie są zadowoleni z modernizacji drogi

Radni powiatowi chcą wystosować pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie nieprawidłowości przy modernizacji drogi krajowej nr 15. Do radnych po raz kolejny zwrócili się rolnicy, mający nieruchomości przy drodze krajowej. Tym razem jednak radni przyznają, że mieszkańcy mają rację zgłaszając uwagi co do sposobu przeprowadzenia inwestycji. […]