Biskupin – osiedle sprzed 2700 lat

Skansen w Biskupinie jest rezerwatem archeologicznym najbardziej znanym w Europie Środkowo Wschodniej. W 1933 roku, w czasie wycieczki na półwysep Jeziora Biskupińskiego miejscowo nauczyciel zwrócił uwagę na wystające z wody drewniane pale. Sądził, że są to szczątki zatopionych domów. Udało mu się zainteresować miejscem Muzeum Wielkopolskie.  Badania wykopaliskowe rozpoczęły się w 1934 roku. Już wtedy zastosowano nowoczesne metody badań.

Datowanie znalezisk prowadzono w latach osiemdziesiątych XX wieku. Na podstawie analizy sekwencji przyrostu słojów ustalono, że drzewa, użyte do budowy osiedla ścięto w latach 747-722 p. n. e.

Po zakończeniu prac archeologicznych zrekonstruowano osadę. Odbudowano bramę, pomost, wały obronne, domy itd. W ostatnich latach mocno rozbudowano stanowiska archeologii doświadczalnej. Rokrocznie organizowane są tutaj we wrześniu festyny archeologiczne. Przez 9 dni można obserwować codzienne życie mieszkańców ówczesnej osady, produkcję garnków, wytapianie ozdób, zwyczaje, obrzędy, tańce oraz walki. Do Biskupina można dojechać m.in. ze Żnina kolejką wąskotorową z Muzeum w Wenecji. Kolejka jedzie ze Żnina przez Wenecję linią wśród pałuckich pól i jezior.
Skansen w Biskupinie jest obowiązkowym punktem wycieczki w okolice Wylatowa.
Więcej o Biskupinie na www.biskupin.pl
Podziel się wiadomością: