Ważne dla rolników

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Bydgoszczy informuje, że w dniu 15 lutego 2009 r. upływa termin składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany dla zbóż ozimych zakupionych w terminie od 01.07.2008 r. do 30.11.2008 r.

Wypełniony wniosek należy dostarczyć osobiście lub przesyłką pocztową (decyduje data stempla pocztowego) na adres Oddziału Terenowego ARR w Bydgoszczy ul. Kasztanowa 57. W związku z tym, że upływ powyższego terminu przypada na niedzielę OT w Bydgoszczy będzie przyjmować wnioski również w sobotę, tj. 14.02.2009 r. w godz. 8.00-16.00.

Równocześnie przypominamy, że wnioski o przyznanie dopłaty do materiału siewnego dla zbóż ozimych zakupionych w wyżej wymienionym okresie, będzie można składać w drugim terminie, tj. od 15 kwietnia do 15 czerwca 2009 r. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej www. arr.gov.pl

Źródło: Mogilno.pl

Podziel się wiadomością: