Powstanie fundusz sołecki

Radni mogileńscy zgodzili się na utworzenie w przyszłorocznym budżecie gminy funduszu sołeckiego. Oznacza to, że każde sołectwo dostanie pieniądze na działalność.

Według nowego prawa gminy mogą tworzyć specjalny fundusz, czyli wyodrębnić w budżecie gminy pieniądze, którymi będą mogły dysponować sołectwa. Jak mówi ustawa pieniądze będą mogły być wydane „na realizację inicjatyw obywatelskich, będących przedsięwzięciami służącymi poprawie warunków życia mieszkańców wsi, zgodnych z zadaniami gminy”. Do przyjęcia uchwały o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego w budżecie 2010 roku, namawiał radnych burmistrz Leszek Duszyński.

Jeżdżąc po zebraniach wiejskich widać, że mieszkańcy chcą się aktywizować. Sołectwa się aktywizują – mówi burmistrz. – Niektóre gminy nie uchwalają funduszu, ale ja uważam, że warto.

Wielkość funduszu sołeckiego dla danej wsi będzie zależała od liczby mieszkańców. Im więcej ludzi mieszka w sołectwie, tym większy będzie fundusz dla danej wsi. Na razie jak podaje portal internetowy samorząd. infor.pl według obliczeń ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji w województwie kujawsko-pomorskim średnio na sołectwo fundusz może wynieść 10,4 tys. zł, a w Wielkopolsce 11,1 tys. zł.

Jak mówi burmistrz sposób naliczania funduszu na podstawie liczby mieszkańców może spowodować łączenie się sołectw.

Im większa grupa, tym większy fundusz, może na przykład zniknąć podział na Ratowo i Strzelce.

Źródło: Gazeta POMORSKA
3 czerwca 2009

Podziel się wiadomością: