OSP otrzymało zestaw ratownictwa medycznego!

W dniu 29.12.2010 w salce szkoleniowej OSP w Wylatowie odbyło się spotkanie Zarządu OSP w Wylatowie z przedstawicielami Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Rolniczego. W trakcie spotkania odbyło się oficjalne przekazanie zestawu ratownictwa medycznego PSP-R1 ufundowanego przez KRUS w Bydgoszczy.

foto_art/[1271]PC290960_190_143.jpg
Zestaw ratownictwa
medycznego PSP-R1

Kierownik Oddziału KRUS w Inowrocławiu mgr Zygmunt Pawlaczyk oraz mgr Krzysztof Czerwiński przekazali na ręce Prezesa Zarządu OSP W Wylatowie D-ha Marka Dzięcielaka ufundowany zestaw dla potrzeb straży a także dla podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców oraz podróżnych przejeżdżających przez teren działania OSP w Wylatowie. Na spotkanie przybył także Kierownik Referatu Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego mgr Jerzy Wojtach z KRUS w Bydgoszczy od którego to się zaczęło i udało doprowadzić do końca.

Na spotkaniu nie zabrakło również K-dta Powiatowego PSP w Mogilnie mł. bryg. Marka Kryszaka, K-dta Miejsko Gminnego D-ha Jana Pawlaka, Sekretarza Zarządu MG Mirosława Leszczyńskiego oraz druhów z miejscowej jednostki.

Podczas spotkania odbył się również krótki pokaz pierwszej pomocy przed medycznej (przy użyciu otrzymanego sprzętu) przeprowadzony przez strażaków; D-ha Arkadiusza Kapłoniaka i D-ha Adama Waneckiego.

Przy kawie i ciastkach poświątecznych goście zapoznali się z potrzebami jednostki (niekończącymi się) a także sprzętem jakim dysponuje jednostka OSP Wylatowie po czym wszyscy rozeszli się do swoich zajęć.

foto_art/[1271]PC290958_190_142.jpg foto_art/[1271]PC290959_190_142.jpg
foto_art/[1271]PC290962_190_142.jpg foto_art/[1271]PC290964_190_142.jpg
Zdjęcia z przekazania zestawu ratownictwa medycznego

Podziel się wiadomością: