Wybieramy Sołtysa!

W szkole podstawowej 12 września 2012 r. (środa) na godzinę 18.00 zaplanowano zebranie wiejskie sołectwa Wylatowo w celu wybrania nowego sołtysa.

Podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa Wylatowo, iż Zarządzeniem Nr 91/2012 Burmistrza Mogilna zostało zwołane na dzień 12 września 2012 r. (środa) na godzinę 18.00 zebranie wiejskie sołectwa Wylatowo dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Wylatowo.

Miejscowości wchodzące w skład sołectwa: Wylatowo, Szydłówko, Targownica, Krzyżownica.

Źródło: Mogilno.pl

Podziel się wiadomością: