Uwaga! Przejście drugą stroną ulicy.

Z powodu ostatnich obfitych deszczy uszkodzeniu uległa dzisiaj (26 czerwca br.) jedna z posesji na „ul. Chabskiej”. Uszkodzony został komin i dach.

foto_art/[1535]komin_zagrozenie_b_190_128.jpg
Przybyła Straż Miejska odgrodziła niebezpieczne miejsce

Cegły z uszkodzonego komina spadając uszkodziły dach i upadły na chodnik. Na szczęście nikt tamtędy nie przechodził i nikomu nic się nie stało.

Straż miejska odgrodziła niebezpieczny odcinek chodnika taśmą a przybyły również Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zamieścił tabliczki nakazujące pieszym przejście drugą stroną ulicy.

Istnieje duże ryzyko upadania pozostałych części komina jak również uszkodzonych dachówek na chodnik – zachowajmy zatem szczególną ostrożność przechodząc w pobliżu odgrodzonego miejsca.

Podziel się wiadomością: