Dzień: 2005-06-09

25 rocznica święceń kapłańskich ks. proboszcza Edmunda Napierały

W środę, 8 czerwca, w kościele parafialnym odbyła się uroczysta Msza św. jubileuszowa z okazji 25. rocznicy święceń kapłańskich naszego księdza proboszcza Edmunda Napierały. Podczas Mszy św. kazanie wygłosił ks. prałat Stanisław Pohl – prepozyt Kapituły Kruszwickiej (w latach 1978 – 1979 Proboszcz nasz odbywał w tym właśnie mieście swoją […]