Piktogram w Mąkowarsku

Oględziny: 17.07.2005, godz. 18:30.

Piktogram znajduje się na polu, którego właścicielami są państwo Jolanta i Antoni Parszuta mieszkający nieopodal.

Znajduje się ok. 100m od drogi Bydgoszcz – Koszalin. Powstał w nocy z 16 na 17 lipca. Ze względu na pofałdowania terenu nie jest on widoczny z drogi w całości, jednak jego znaczne rozmiary i tak przyciągnęły uwagę licznych ciekawskich.

W chwili mojego przybycia zboże zostało już w większości zadeptane przez osoby go zwiedzające oraz wydeptano kilka ścieżek dojścia, skrótów, nie można już było jednoznacznie stwierdzić, czy źdźbła były pierwotnie połamane, czy tylko przygięte do ziemi.

Fotografie i schemat formacji
w MąkowarskuWystępują tu jednak pojedyncze stojące źdźbła na powierzchniach zboża leżącego, co może przemawiać za jego autentycznością. Kształt piktogramu ukazuje diagram wykonany na podstawie fotografii i pomiarów taśmą mierniczą. Ma on rozpiętość ok. 60 metrów. Zbudowany jest z równych elementów wykonanych dość precyzyjnie, elementy powtarzające się mają identyczne rozmiary. Ułożenie kłosów w kołach, kręgach i na ścieżkach jest prawoskrętne. Występują niewielkie odchylenia w kołach polegające na tym, że środek skrętu zboża nie pokrywa się z jego środkiem geometrycznym. Na całym polu w wielu miejscach, w tym w bezpośrednim otoczeniu piktogramu znajdują się stosunkowo niewielkie legi, część z nich zachodzi na piktogram. W relacjach świadków nie mówi się o obserwacjach UFO, jednak ktoś przejeżdżając w nocy słyszał na polu dziwne odgłosy i szmery.


Tematem piktogramu zainteresowały się już lokalne miedia: prasa i telewizja, bez wątpienia jest to jeden z ciekawszych przypadków tego lata, choć trudno zdecydować o jego prawdziwości, lub fałszywości na podstawie zebranych informacji.tekst i foto: Miłosław Olejnik/ IRG Toruń

Podziel się wiadomością: