Dzień: 2005-09-14

Remonty dróg zakończone

W ostatnich dniach zakończono zaplanowane na ten rok remonty dróg przebiegających przez Wylatowo. Wyremontowana droga krajowaW pierwszej kolejności zakończono remont odcinka, długości 1350 metrów, drogi krajowej nr 15. Wykonano nowe przepusty wodne, poszerzono i wzmocniono drogę oraz położono nowy dywanik asfaltowy. Naniesiono oznakowanie poziome grubowarstwowe z masy termoplastycznej, dające efekt […]