Remonty dróg zakończone

W ostatnich dniach zakończono zaplanowane na ten rok remonty dróg przebiegających przez Wylatowo.

Wyremontowana droga krajowa

W pierwszej kolejności zakończono remont odcinka, długości 1350 metrów, drogi krajowej nr 15. Wykonano nowe przepusty wodne, poszerzono i wzmocniono drogę oraz położono nowy dywanik asfaltowy. Naniesiono oznakowanie poziome grubowarstwowe z masy termoplastycznej, dające efekt dźwiękowy po najechaniu. Pomiędzy budynkiem szkoły podstawowej a rynkiem po obydwu stronach drogi zostały położone nowe chodniki, dodatkowo po stronie szkoły odgrodzone od asfaltu barierkami ochronnymi. Zostały także wykonane wyasfaltowane zjazdy na pola uprawne.

Wykonawcami robót były firmy: Drogi i Mosty, H. Boczek z Inowrocławia oraz Przedsiębiorstwo Robów Drogowych w Mogilnie. Natomiast głównym inwestorem była Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, od. w Bydgoszczy.


Inwestorowi i wykonawcom dziękujemy za dobrze przygotowany oraz wykonany remont.

Jednocześnie kierowców prosimy o bezpieczną i ostrozną jazdę.


Nowa droga łącząca ul.Chabską z os.PiastowskimPo zakończeniu remontu na drodze krajowej wykonano asfaltową drogę od ulicy Chabskiej w kierunku osiedla Piastowskiego. Droga została wykonana dzięki staraniom i finansowaniu Urzędu Miejskiego w Mogilnie.

Podziel się wiadomością: