Dzień: 2006-03-25

Nowy Zarząd OSP

Od stycznia do marca wybierano nowe władze w 9 jednostkach OSP na tereanie gminy Mogilno, na kadencję 2006-2011. Tylko w Wylatowie nastąpiła zmiana na stanowisku prezesa. Nowy Zarząd OSP Wylatowo: Marek Dzięcielak– prezes, Łukasz Sosiński– wiceprezes i naczelnik, Piotr Sosiński– zastępca naczelnika, Henryk Filipek– członek zarządu, Kazimierz Witkowski– sekretarz, Piotr […]