Druhowie po 5 latach

MOGILNO. Ryszard Strzelecki ponownie na czele zarządu


Podczas zjazdu mogileńskiego Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, który odbył się w Wylatowie podsumowano pięcioletnią kadencję i wybrano nowy zarząd.


Postawi? na młodzież


Prezes druh Ryszard Strzelecki przedstawił sprawozdanie z działalności ustępującego zarządu. Zostało przyjęte przez delegatów, którzy jednogłośnie udzielili zarządowi absolutorium. Podczas dyskusji druhowie mocno podkreślali koniecznoś? zwiększenia naboru członków do drużyn młodzieżowych, dalszej aktywnej działalności kulturalno-oświatowej przy remizach oraz zwiększenia finansowej pomocy z gminnego budżetu na działalnoś? OSP. Druhowie z jednostki OSP w Padniewie zgłosili wniosek w sprawie powołania przy zarządzie koordynatora do spraw młodzieżowych drużyn pożarniczych.


Skład zarządu i delegaci


Podczas zjazdu odbyły się wybory nowego zarządu oddziału. Oto jego skład: Ryszard Strzelecki – prezes, Erwin Schulz i Tomasz Ciążyński – wiceprezesi, Jan Pawlak – komendant gminny, Mirosław Leszczyński – sekretarz, Arkadiusz Kapłoniak – skarbnik, Mariusz Kucharski i Marek dzięcielak – członkowie prezydium, Tomasz Barczak, Marek Choduń, Zbigniew Ciążyński, Zdzisław Dobrzeniecki, Jan Heliasz, Jarosław Kwiatkowski, Kazimierz Lewicki, Przemysław Majcherkiewicz, Henryk Moskal, Andrzej Nurski,Tadeusz Szymański – członkowie. Wybrano również Komisję Rewizyjną w składzie: Grzegorz Kwieciński – przewodniczący, Tomasz Sokołowski i Łukasz Sosiński – członkowie.


Delegatami na zjazd Oddziału Powiatowego OSP zostali: Ryszard Strzelecki, Mariusz Kucharski, Erwin Schulz, Piotr Zieliński, Jan Pawlak, Tomasz Ciążyński, Grzegorz Kwieciński, Marek Dzięcielak, Przemysław Majcherkiewicz i Tomasz Sokołowski.


Po obradach uczestnicy zjazdu posilili się bardzo smaczną grochówka, uwarzoną przez gospodarzy – druhów w Wylatowie.


Źródło: Gazeta POMORSKA

(x)
4 Sierpnia 2006

Podziel się wiadomością: