Wieś w centrum uwagi

Dzisiaj – w środę 2 sierpnia – p.o. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Marzenna Drab spotkała się posłem, przewodniczącym Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wojciechem Mojzesowiczem. Robocze spotkanie dotyczyło sytuacji rolników Kujawsko-Pomorskiego w kontekście strat spowodowanych przez suszę.


W przyszłą środę odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, na którym będziemy rozważa? możliwe prawnie sposoby pomocy rolnikom. Chodzi przede wszystkim o to, by pomoc dotarła do nich jak najszybciej i żeby państwo miało gwarancję jak najwyższej efektywności tej pomocy – powiedział poseł Wojciech Mojzesowicz. Pani Wojewoda Marzenna Drab zadeklarowała, że niebawem w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim odbędzie się spotkanie z rolniczymi związkami zawodowymi, w którym będzie uczestniczył poseł Mojzesowicz. Najważniejszym tematem spotkania będą również straty spowodowane przez suszę na terenie naszego województwa. – Rolnicy w Kujawsko-Pomorskim zostali wyjątkowo poszkodowani przez suszę. Z wielu rozmów, jakie odbyłam z rolnikami, wynika, że sam tak zwany kredyt suszowy nie wystarczy. Potrzebna jest bardziej konkretna, a przy tym najlepiej bezzwrotna pomoc dla gospodarstw. Na spotkaniu z rolniczymi związkowcami będziemy poruszali również tę kwestię – mówi p.o. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Marzenna Drab.


Termin spotkania będzie ustalony pod koniec przyszłego tygodnia, gdy najprawdopodobniej będą już znane wstępnie straty w rolnictwie i propozycje rządowe odnośnie pomocy dla gospodarstw poszkodowanych przez suszę.


Przy współudziale podległych służb i inspekcji działających na terenie województw, Wojewoda dokonywał wstępnej oceny sytuacji i przekazywał (trzykrotnie – 11.07, 20.07 i 27.07 ) do MRiRW informację w powyższej sprawie.


Szacowana wielkoś? strat w stosunku do średniej wieloletniej:


W związku z utrzymującą się w dalszym ciągu suszą straty są wyższe niż podawane poprzednio, i tak:


 • zboża jare – 40 do 50 %, lokalnie > 70%,

 • zboża ozime – ok.50, w tym żyto 60%,

 • rzepak – 30 do 50%,

 • kukurydza na ziarno – ok.50%, w przypadku wystąpienia opadów sytuacja może się poprawi?,

 • ziemniaki – 30 do 50 %,

 • buraki –50 %,

 • łąki i pastwiska – straty II i III pokosu > 60%, lokalnie 90%,

 • warzywa – 30 do 50%.

Do tej pory wojewoda powołał komisje w 139 gminach, ponadto przygotowano zarządzenia o powołaniu komisji w mieście Chełmno, Brodnica i Radziejów .


Szczególnie trudna sytuacja wystąpiła w gminach o niskiej bonitacji gleb, jak również na terenach wcześniej dotkniętych klęską wymarznięcia, powodzi i gradobicia. W ostatnim okresie klęski suszy, powodujące wysokie straty w gospodarstwach rolnych, wystąpiły na tym terenie w latach: 2000, 2003, 2005 i 2006, a ponadto ogromne straty w rolnictwie poczyniła powódź i nadmierne opady w 2001 roku.


Według wstępnych informacji uzyskanych od komisji szacujących straty, poszkodowani rolnicy zamierzają ubiega? się o udzielenie kredytu “klęskowego”, ale znaczna ich częś? nie będzie mogła skorzysta? z tej formy pomocy, z uwagi na brak możliwości spłaty kredytu, bądź brak możliwości jego zabezpieczenia.


27 lipca Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wprowadzenie, oprócz kredytu “klęskowego”, innych form pomocy, a w szczególności :


 • udzielenie doraźnej pomocy socjalnej rodzinom wiejskim, najbardziej zagrożonym wskutek tegorocznych klęsk,

 • przedłużenie terminu spłat kredytów pobranych przez poszkodowanych rolników z tytułu klęsk w latach poprzednich,

 • umorzenie części płatności składek ubezpieczenia rolniczego, bez konsekwencji zmniejszenia emerytur rolnikom lub rozłożenie na raty i odłożenie terminu płatności składek,

 • rozważenie możliwości zrekompensowania części utraconych dochodów przez gminy, w przypadku udzielenia rolnikom zwolnień z podatku rolnego,

 • udzielenie pomocy przy zakupie materiału siewnego,

 • zorganizowanie pomocy paszowej w szczególności dla gospodarstw, w których żywienie zwierząt oparte jest głównie na trwałych użytkach zielonych,

 • rozważenie możliwości obniżenia czynszów dla dzierżawców gospodarujących na gruntach Skarbu Państwa, na terenach gdzie wystąpiły klęski powodzi lub suszy.

2-08-2006

Podziel się wiadomością: