Dzień: 2006-09-27

Analiza próbek gruntu z miejsca rejestracji dziwnych zjawisk 30 czerwca br.

Opracowanie to stanowi tylko i wyłącznie próbę przedstawienia pewnych faktów i nie ma na celu próby interpretacji w sposób naukowy wydarzeń, które miały miejsce w Wylatowie. Nie jestem kompetentny aby wygłasza? swoje poglądy w kwestiach biologii, metalurgii i chemii ponieważ moja specjalnoś? obejmuje zupełnie inną dziedzinę. Czytelnik zaznajamia się z […]