Na co mogą liczy? rolnicy?

Weszło w życie rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla gospodarstw rolnych. Reguluje ono zasady wypłacania jednorazowych zasiłków rolnikom, których gospodarstwa ucierpiały w wyniku suszy. Ze wstępnych szacunków wynika, że największe straty dotyczą łąk i pastwisk oraz upraw zboża, rzepaku i warzyw. Na pomoc mogą liczy? rodziny rolnicze, w których co najmniej jedna osoba podlega ubezpieczeniu w KRUS, a szkody przekraczają 30% upraw rolniczych.
Obecnie straty są szacowane przez komisje powołane przez wojewodów. Raporty w połowie września trafią do organów samorządowych. Na tej podstawie będzie można oceni? czy dane gospodarstwo może ubiega? się o pieniądze czy nie.
Będzie to pomoc jednorazowa w formie zasiłku wypłacanego przez ośrodek pomocy społecznej, na wniosek członka rodziny ubezpieczonego w KRUS. Wysokoś? zasiłku będzie zależała od wielkości gospodarstwa. Rolnicy prowadzący gospodarstwo o powierzchni do 5 ha mają prawo do 500 zł zasiłku. Jeżeli gospodarstwo jest większe zasiłek wyniesie 1 tys. zł. Pomoc zostanie zwiększona o 392 zł, gdy w gospodarstwie nastąpiły straty w użytkach zielonych, a jest w nim hodowane bydło, owce, kozy lub konie. Ta pomoc jest skierowana przede wszystkim do gospodarstw specjalistycznych, np. gospodarstw mleczarskich.


Uwaga:
Wnioski, według wzoru dołączonego do rozporządzenia można składa? w urzędach pomocy społecznej do 15 października.
Źródło: mogilno.pl


Podziel się wiadomością: