Dzień: 2008-06-30

5 tys. zł za dowód udziału cropmakerów

Miesięcznik „Nieznany Świat” zobowiązał się, że wypłaci 5tys. zł temu kto udowodni, że najważniejsze agroglify w Wylatowie z lat 2000-2005 są dziełem ludzi.W ten sposób redakcja chce uciąć plotki, jakby twórcami najważniejszych wylatowskich agroglifów byli cropmakerzy. Jest jeden podstawowy warunek: dowód nie musi budzić żadnych wątpliwości. Takim dowodem mółby być […]