Piktogram w Złotowie

26 maja w godzinach południowych dzięki uprzejmości dziennikarza Dariusza Nawrockiego z regionu żnińskiego Gazety Pomorskiej  do administratorów strony dotarła wiadomość, że w Złotowie niedaleko Barcina (ok. 25 km na północ od Wylatowa) znajduje się piktogram. Natychmiast wyruszyli na miejsce ludzie zajmujący się badaniem piktogramów m. in. Stanisław BarskiZnak znajduje się w odległości ok. 50 metrów od zabudowań. Powstał prawdopodobnie w nocy z soboty na niedzielę tj. 22/23 maja na polu żyta. Jest symetryczny względem osi N-S. Składa się z trzech elips o średnicach 3,5; 5,4 oraz 10,5 metra od strony południowej. Największa z nich ma wewnątrz pas niepołożonego zboża o szerokości ok. 1 metra. Elipsy są oddzielone korytarzami o długości 4,5 i szerokości ok. 1 metra. Zboże w każdej z nich jest ułożone prawoskrętnie, co jest rzadkością. Wewnątrz piktogramu znaleziono stosunkowo mało i rozciągniętych węzłów i deformacje te były mniejsze w porównaniu choćby z piktogramem z Żabna. Wewnątrz znaku igła kompasu odchylała się o 10-16 stopni, jednak mogło to być spowodowane przbiegającą w pobliżu linią telefoniczną czy zaparkowanymi samochodami.

Niestety nie udało się dostrzec więcej charakterystycznych cech ze względu na znaczne zniszczenie znaku przez bawiące się w nim dzieci.

Nie udało się także niczego ustalić na podstawie wypowiedzi mieszkańców, gdyż „są oni przestraszeni i nie chcą na ten temat rozmawiać. Ciekawostką jest, że w odległości 200m od piktogramu jest kurhan- ślad osadnictwa ludności kultury amfor kulistych. W grobowcu pochowane były 3 osoby w wieku 30-40 lat. Kości były porozrzucane, gdyż miało to związek z ćwiartowaniem zmarłych. Zgodnie z informacjami podanymi przez mieszkańców kurhan został odkryty dopiero rok temu.” (informacje podane przez Anitę Lipko )

Więcej fotografii na: http://ufo.internauci.pl

Podziel się wiadomością: