Sympozjum: Syndrom Roku 2012

Dokąd zmierza świat?

foto_art/[955]syndrom2012_190_134.jpg
Plakat sympozjum

1 marca 2009 rok
Wrocław, ul. Karkonoska 10. Sala koncertowa Polskiego Radia Wrocław

 PROGRAM

 • 10:00 – Otwarcie Sympozjum
 • 10:05 – Wprowadzenie – J. Zagórski, W. Drewniak
 • 10:20 – Prognozy przyszłości na łamach „Czwartego Wymiaru” – red. nacz. Rena Marciniak-Kosmowsk
 • 10:35 – Ekonomia wiru a perspektywa upadku globalnej gospodarki – dr Jacek Juzwiszy
 • 11.00 – Historia i przyszłość świata wg Sumerów – Łukasz Bartoszewicz
 • 11.40 –  Kalendarz Majów a rok 2012 – Hanna Kotwicka
 • 12.20 – Objawienia i wizje w świecie chrześcijańskim jako źródło ostrzeżeń dla ludzkości
 • 12.35 – „Koniec Świata” i „Sąd Ostateczny” – przepowiednie a rzeczywistość – Waldemar Witkowski
 • 13.00 – Przyszłość w kręgu doświadczeń Bruce′a Moena – Joanna Mądrzak
 • 13.15 – Złowrogie próby ukonstytuowania „nowego porządku świata” – Dionizy Pietroń
 • 14.00 – Przekazy od istot pozaziemskich a przyszłość świata – Janusz Zagórski
 • 14:15    P R Z E R W A
 • 15:00 – Wizje nt przyszłości i cywilizacji – Krzysztof Jackowski
 • 15:40 – Czy zbliża się do nas Planeta X ? – Grzegorz Michałowski
 • 16:20 – Projekt  Cheops, a rok 2012 – Bill Brown
 • 16:50 – Najbliższa przyszłość w oczach astrologii – Leszek Weres
 • 17:30 – Kształtowanie „ruchu nowej ery” jako odpowiedź na nadchodzące czasy
 • 17:45 – Medytacja na rzecz Pokojowej Transformacji Ludzkości
 • 18:00 – Podsumowanie i zakończenie Sympozjum.

Bilety do nabycia w przedsprzedaży we Wrocławiu: Ośrodek Terapii Naturalnych,  ul Starograniczna 28 tel.: 071 373 54 57, Centrum Informacji Kulturalnej, Rynek-Ratusz 24, tel.: 071 342 22 91. Galeria Feng Shui CHI, ul. J. Piłsudskiego 16, tel.: 071 342 55 52. Przedpłaty dla osób spoza Wrocławia: info – J. Zagórski,
tel.: 0691 558 259, www.januszzagorski.pl oraz W. Drewniak, www.otn.com.pl tel.: 0501 402 936.
Sprzedaż biletów w dniu imprezy od 8:30 w miejscu imprezy. Cena biletu – 50 zł.
 

Podziel się wiadomością: