Miesiąc: grudzień 2003

Otwory i inne fakty

Piktogramy zbożowe o nieregularnych kształtach: Ślady działania energii znajdowane w próbkach roślin i gleby pobranych z piktogramów o „geometrycznych” kształtach pojawiają się także w zbożu położonym na ziemi w sposób nieregularny. Te tak zwane przez rolników „legi”, uznawane są za efekt działania zjawisk atmosferycznych na zbyt intensywnie nawożone zboże ( […]

Anomalie w roślinach

Zmiany fizyczne w roślinach z kręgów zbożowych udokumentowane przez biofizyka W.C. Levengooda określone zostały na podstawie badań setek próbek zboża – zarówno stojącego jak i położonego – wziętych z piktogramów i porównania ich z setkami próbek zboża pobranymi spoza kręgów (w różnej od nich odległości i na różnych kierunkach). Przez […]

Magnetyczne substancje

W piktogramie odkrytym w 1993 roku w Cherhill w Anglii zauważono , że rośliny znajdujące się w jego centrum pokryte były żelazowym „szkliwem” ze stopionych cząsteczek pochodzenia meteorytowego. Powłoka ta składała się z tlenków żelaza stopionych w jednolitą masę wbitą w tkankę roślinną. Piktogram ten powstał podczas corocznego sierpniowego deszczu […]

Kiełkowanie nasion pszenicy i przyrosty roślin

WSTĘP Ze zjawiskiem powstawania piktogramów zbożowych (PZ) są związane zmiany w roślinach rosnących w tych miejscach. Udokumentowano w badaniach na roślinach zbożowych z piktogramów w wielu krajach charakterystyczne zmiany anatomiczne w łodygach i kłosach. Rośliny w zależności od stadium rozwoju charakteryzowały się m.in. różnym stopniem deformacji węzłów i różnym wykształceniem […]