Otwory i inne fakty

Piktogramy zbożowe o nieregularnych kształtach:

Ślady działania energii znajdowane w próbkach roślin i gleby pobranych z piktogramów o „geometrycznych” kształtach pojawiają się także w zbożu położonym na ziemi w sposób nieregularny. Te tak zwane przez rolników „legi”, uznawane są za efekt działania zjawisk atmosferycznych na zbyt intensywnie nawożone zboże ( cięższe kłosy osłabiają łodygi, które stają się mniej odporne na deszcz i wiatr ).

Wydłużenie kolanek łodyg w zbożu położonym w sposób przypadkowy jest przeważnie większe (przekraczające 200% ) niż w zbożu z piktogramów o regularnych kształtach (gdzie nie przekracza zwykle 115% ). Większa jest także w nich częstość występowania nieprawidłowości kiełkowania ziaren z kłosów oraz liczba otworów zrobionych w łodygach przez wydostającą się podgrzaną parę wodną.

Zboże położone w sposób przypadkowy odkrywane jest często bardzo blisko piktogramów o geometrycznych kształtach, czasami trochę dalej na tym samym lub sąsiednim polu. W takich sytuacjach badania pobranych próbek wskazują , że wszystkie rośliny (w obu rodzajach piktogramów zbożowych ) zostały położone w wyniku działania tych samych sił.

W wielu krajach zboże położone w przypadkowy sposób odkrywane było często dzień lub dwa po pojawieniu się piktogramów o wyraźnie zaznaczonych krawędziach, w ich pobliżu a nawet w ich obrębie. Wydaje się więc, że energia tworząca kręgi w zbożu może pojawiać się i czasami pojawia w tym samym miejscu nie tylko rok po roku , ale nawet kilka godzin lub dni po powstaniu pierwszego piktogramu. Co więcej tworzy ona kręgi zarówno o regularnych jak i o nieregularnych kształtach. Zboże położone w sposób przypadkowy i nie znajdujące się w pobliżu kręgów zbożowych o geometrycznych kształtach również było w pewnym stopniu badane i czasami wykazywało zmiany charakterystyczne dla zboża z klasycznych piktogramów. W innych przypadkach okazywało się, że są to zwykłe legi powstałe tylko w wyniku działania pogody. Zespół BLT przeprowadził w 1997 roku badania hipotezy mówiącej o wpływie nadmiernego nawożenia na powstawanie legów. Pszenica, która wyrosła na polu nawożonym dwukrotnie większą od normalnej ilością nawozu przeszła podczas okresu badawczego dwie gwałtowne burze, które nie spowodowały jednak powstania jakichkolwiek legów. Okazało się również, że w tym zbyt intensywnie nawożonym zbożu, które zostało później wygniecione przez zespół badawczy nie zaobserwowano zmian charakterystycznych dla klasycznych piktogramów.

Najprawdopodobniej z podobnym tworem, budzącym wiele wątpliwości, mieliśmy do czynienia w Wylatowie na początku czerwca 2003 roku. Posiadał on nieregularne kształty jednak wiele cech wskazywało na jego nienaturalne pochodzenie.

Odkrycie nowej anomalii w roślinach:

Nową anomalię zboża odkryto w dwóch piktogramach w Anglii w sierpniu 1999 roku. Tydzień później zaobserwowano ją w piktogramie w USA, a czwarty przypadek udokumentowano w roku 2000 w Kanadzie. Ta nowa anomalia: silne skręcenie tkanki roślinnej w łodydze u podstawy kłosa , nie mogła pojawiać się w momencie powstawania kręgu, jest ona wynikiem działania jakiegoś promieniowania na jeszcze niedojrzałe rośliny. Odkrycie to skłania to zadania pytania: czy istnieje może więcej niż jeden etap powstawania kręgów? Podobnej anomalii nie zauważono w przypadku wylatowskich piktogramów.

Zjawiska świetlne:

Dziwne kule światła , często wielkości piłki tenisowej, były zawsze regularnie widywane, fotografowane i filmowane nad polami, gdzie powstawały kręgi zbożowe. Kule pojawiały się szczególnie często w Anglii w końcu lat 80-tych i na początku 90-tych, ale miały wtedy pomarańczowy kolor i wielkość piłki nożnej. Wiele przelotów tych oraz mniejszych, wielkości piłki golfowej , świetlnych kul zostało sfilmowanych w południowej Anglii na początku lat 90-tych. Często widywano je także w nocy, wtedy robiły one na obserwatorach największe wrażenie.

Białe i nieprzezroczyste kule światła wielkości piłki tenisowej widywane i filmowane są ostatnio zarówno w dzień jak i w nocy. Czasami świetlne kule szybują nisko nad polami z kręgami zbożowymi i obserwatorzy mówią (a nakręcone filmy to pokazują), że wygląda to tak jakby badały one dokładnie powstałe piktogramy. W dwóch przypadkach nagrane na taśmę wideo kule widziane były nie tylko przez filmującego, ale także przez innych świadków. W jednym był to robotnik rolny pracujący na traktorze kilkaset metrów dalej, który zobaczył nad swoją głową tę samą lecącą świetlną kulę , kiedy opuszczała już ona pole z piktogramami. W drugim przypadku był to jastrząb, który nurkując w kierunku kuli światła w ostatniej chwili skręcił przed nią gwałtownie orientując się, że nie jest to coś nadającego się do jedzenia. Każdego lata badacze kręgów zbożowych obserwują kolejne świetlne zjawiska. W niektórych przypadkach kule latały nisko nad polami , na których nie było jeszcze kręgu zbożowego, pojawiał się on jednak tam później jeszcze tego samego lata. Nadal nie wiadomo czym są te świetlne kule, jakie jest ich pochodzenie i czy mają jakiś udział w powstawaniu kręgów zbożowych.

W przypadku Wylatowa zjawiska świetlne są już właściwie codziennością. Istnieją już setki zdjęć i relacji świadków opisujących podobne kule. Jest też kilka nagrań wideo kul przemieszczających się nad polami.

Uszkodzenia sprzętu:

Uszkodzenia urządzeń elektrycznych i mechanicznych w kręgach, w ich pobliżu lub nad nimi, chociaż nie udokumentowane naukowo , zdarzają się tak często , że przez doświadczonych badaczy uznawane są za prawie „normalne”. Kamery, aparaty fotograficzne, magnetofony, telefony komórkowe, a nawet traktory często przestają działać w kręgach, szczególnie nowopowstałych, lub w ich pobliżu. W niektórych przypadkach igły kompasów wirują lub odchylają się 10 do 20 stopni od kierunku północnego. Każdego roku fotografowie latający nad piktogramami doświadczają niewyjaśnionych uszkodzeń kamer i aparatów fotograficznych, czasami niemożliwych do naprawienia. Również mieszkańcy domów stojących w pobliżu kręgów zbożowych, w nocy kiedy one powstawały często zauważali zakłócenia w działaniu lub uszkodzenia: telewizorów, telefonów komórkowych, alarmów pożarowych oraz systemów zabezpieczających.

W Wylatowie uszkodzenia sprzętu do 2002 roku były codziennością. Uszkodzeniu ulegały telefony komórkowe, aparaty fotograficzne, kamery, a nawet latarki. Rozładowywały się akumulatory samochodowe. Częstym awariom ulegały linie energetyczne i często miały miejsce zakłócenia w odbiorze tv, zwłaszcza w noc powstawania piktogramów. W 2003 roku tego typu awarie nie zdarzały się. Może to wskazywać, że od tego roku w Wylatowie działa inny rodzaj energii.

Reakcje zwierząt i ludzi:

W wielu relacjach pojawiają się zabawne szczegóły dotyczące niezwykłych zachowań zwierząt i ludzi w pobliżu kręgów zbożowych. Klucze gęsi, przelatując nad piktogramami , zmieniały swój charakterystyczny kształt litery „V”, a jelenie obchodziły kręgi, które powstały na trasach ich wędrówek.

Rolnicy często mówią o niezwykłym zachowaniu ich zwierząt tej nocy kiedy w pobliżu powstawały kręgi zbożowe: bydło ryczało wtedy głośno, a psy szczekały bez przerwy przez wiele godzin.

Niektóre psy nie chciały wchodzić do piktogramów, inne źle się czuły po pobycie w kręgach, a pozostałe zachowywały się i czuły w kręgach oraz po wyjściu z nich całkiem normalnie.

Znanych jest również mnóstwo zabawnych relacji dotyczących wpływu kręgów zbożowych na ludzi. Nie były one naukowo zbadane, ale wydaje się oczywiste, że wiele osób czuje się dziwnie podczas pobytu w niektórych kręgach, szczególnie w tych nowopowstałych.

Niektóre ich odczucia są nieprzyjemne (bóle i zawroty głowy, utrata orientacji, palpitacje serca, uczucie strachu), a inne nawet euforyczne (silne uczucie spokoju, radości, jedności lub miłośc ).

Wiele osób podczas pobytu w kręgach zbożowych słyszało „elektroniczne brzęczenie” , a raz dźwięk taki udało się nagrać. Inni ludzie czuli czyjąś obecność lub słyszeli dźwięki podobne do kroków, gdy w pobliżu nie było oprócz nich nikogo. ?atwo jest potraktować takie relacje jako rodzaj histerii czy nadmiernego podniecenia, nie ma też dowodów na jakikolwiek długoterminowy (trwały) wpływ pobytu w kręgach zbożowych na ludzi czy zwierzęta. Faktem jest jednak, że zarówno wielu doświadczonych badaczy kręgów jak i przypadkowych ludzi na całym świecie czuło się w nich dziwnie. Większość takich przypadków zdarzała się w nowopowstałych piktogramach co wskazuje na to, że może to być efekt działania pozostałej jeszcze w nich energii, na którą wrażliwe są pewne osoby. Interesujące jest, że efekty takie nie są obserwowane we wszystkich kręgach zbożowych, a nawet gdy odczuwają je niektórzy ludzie, to inni mogą być ich całkiem nieświadomi.20

Dziwne odczucia także towarzyszą ludziom odwiedzającym wylatowskie piktogramy. Nietypowe reakcje obserwuje się także u zwierząt. Najprawdopodobniej niektóre gatunki zwierząt, np. psy mają zdolność widzenia obiektów, które są niewidoczne dla ludzkiego oka.

Otwory w ziemi:

W przypadku Wylatowa występuje niewyjaśnione dotąd zjawisko wydające się mieć związek z powstającymi tu piktogramami. Chodzi o dziwne dziury w ziemi.

W okolicach Wylatowa dotychczas powstały przynajmniej 3 takie dziury. Pierwsza w 2000r. w Wylatowie, kolejna w 2001r. w miejscowości Stawiska i ostatnia w 2003r. w Dąbrówce. Były odchylone od pionu o kilka stopni. Miały średnicę ok. 30 cm i conajmniej 5m głębokości. Wewnątrz widoczny był ślad podobny do pozostawianego przez wiertło. Jedna z nich powstawała prawdopodobnie w momencie niesamowicie silnego huku słyszanego w całej wsi. Inna została znaleziona w miejscu, nad którym poprzedniego wieczoru unosił się przez ok. pół godziny trójkątny obiekt. Ich pochodzenie i przeznaczenie dotychczas nie zostało wyjaśnione.

Na podstawie www.bltresearch.com opracował:
Sławomir Paruszewski oraz Adam Piekut

Podziel się wiadomością: