Dzień: 2003-12-12

Otwory i inne fakty

Piktogramy zbożowe o nieregularnych kształtach: Ślady działania energii znajdowane w próbkach roślin i gleby pobranych z piktogramów o „geometrycznych” kształtach pojawiają się także w zbożu położonym na ziemi w sposób nieregularny. Te tak zwane przez rolników „legi”, uznawane są za efekt działania zjawisk atmosferycznych na zbyt intensywnie nawożone zboże ( […]

Anomalie w roślinach

Zmiany fizyczne w roślinach z kręgów zbożowych udokumentowane przez biofizyka W.C. Levengooda określone zostały na podstawie badań setek próbek zboża – zarówno stojącego jak i położonego – wziętych z piktogramów i porównania ich z setkami próbek zboża pobranymi spoza kręgów (w różnej od nich odległości i na różnych kierunkach). Przez […]